XTERRA NETHERLANDS 2020 Persbericht over doorgang 2e editie

Informatie over doorgang XTERRA NETHERLANDS 2020

1 mei 2020

Velp, 1 mei 2020 – Voor ons als evenementenorganisatie is het een onzekere tijd m.b.t. de vooruitzichten over het al dan niet door kunnen gaan van evenementen medio 2020. Het is op dit moment duidelijk dat tot 1 september geen evenementen kunnen plaatsvinden. Hoe de periode vanaf 1 september er uit gaat zien op gebied van evenementen is op dit moment nog volstrekt niet duidelijk. Wij gaan daarbij uit van een positief scenario dat vanaf de zomer de beperkende maatregelen rondom de corona crisis zullen worden afgebouwd en dat er in september weer buitenevenementen kunnen plaatsvinden.

XTERRA NETHERLANDS zal dan zoals gepland door kunnen gaan volgens het huidige programma. Maar natuurlijk kunnen wij hierover op dit moment geen enkele garantie geven. In dit licht gaan wij dan ook door met de voorbereidingen voor het evenement en is de inschrijving voor deelnemers open.

Wij nemen op 1 juli de uiteindelijke beslissing of het evenement, met de op dat moment gehanteerde maatregelen en vooruitzichten, door kan gaan. Is er medio juni nog steeds veel onzekerheid over de periode vanaf 1 september en zijn er nog beperkende maatregelen en/of geen duidelijkheid voor de rest van het jaar dan zullen wij besluiten om het evenement af te gelasten. Wij hebben de minimale tijd vanaf 1 juli heel hard nodig om alle organisatorische zaken rondom het evenement voor elkaar te krijgen om zodoende de deelnemers een volwaardig XTERRA-evenement te bieden.

Heb jij je al aangemeld of ben je nog van plan je in te schrijven dan is dit volgens de geldende algemene voorwaarden zoals deze vanaf de opening van de inschrijving op 1 januari 2020 op de website zijn gepubliceerd. Je kan afwachten hoe de beperkingen en algemene richtlijnen m.b.t. de corona crisis zich ontwikkelen en bij meer positieve berichten aanmelden voor het evenement of eventueel wachten tot na 1 juli met inschrijven.

Wij kunnen op dit moment nog geen verdere toezeggingen doen over eventuele tegemoetkomingen bij afgelasting maar denken hier natuurlijk in de huidige situatie wel over na en zullen dit zodra een beslissing is genomen communiceren met de atleten die staan ingeschreven.

Voor nu: Blijf gezond en denk om elkaar zodat we zo snel mogelijk weer vooruit kunnen kijken naar mooie sportbeleving.

Heb je vragen naar aanleiding van dit persbericht, neem contact op met:

Casper van de Kamp

Tel. + 31 646351852
contact@xterra-netherlands.nl